Lidmaatschap

Iedereen mag twee maal gratis aan de recreatieles meedoen. Tijdens deze twee lessen bekijk je of je de les leuk vindt. Na deze proeflessen kun je je inschrijven via het inschrijfformulier op de website of via de leiding.

Contributie en inschrijfgeld per
1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Lessoort

Aantal uur

Contributie

 

 

Recreanten

1 uur p/wk

€ 15,50

 

per maand

Recreanten

2 uur p/wk

€ 26,50

 

per maand

E&S Mini's

2,5 uur p/wk

€ 28,50

 

per maand

E&S Basisgroep

4 uur p/wk

€ 33,50

 

per maand

E&S Basisgroep

4,5 uur p/wk

€ 35,00

 

per maand

E&S Selectie

3 uur p/wk

€ 30,50

 

per maand

E&S Selectie

6 uur p/wk

€ 42,50

 

per maand

E&S Selectie

9 uur p/wk

€ 51,50

 

per maand

E&S Selectie

12 uur p/wk 

€ 55,50

 

per maand

Extra uur

1 uur p/wk

€ 15,50

 

per maand

KNGU Contributie


Junior (<16 jr.)

Senior (>16 jr.)

€ 20,24

€ 24,72

 

per jaar

per jaar

Donateur

minimaal

€ 25,00

 

per jaar

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 7,50.

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier wordt toestemming verleend voor deze automatische incasso. Mocht je (principieel) niet per automatische incasso willen betalen dan dient de contributie minimaal per half jaar vooruit betaald te worden, indien mogelijk per jaar. Een half jaar houdt in van september t/m februari en maart t/m augustus. Indien van toepassing moet ook het inschrijfgeld en KNGU contributie in de eerste betaling meegenomen worden. Bij de overschrijving dient duidelijk vermeld te worden om wie het gaat, en voor welke termijn wordt betaald. Het rekeningnummer van de vereniging is: ING-bank: NL92INGB0001507587.

Let op!

Vanaf 1 november 2015 wordt de KNGU Bondscontributie per maand in het contributiebedrag verwerkt. 

Rekenvoorbeeld:
Contributie recreant lid op basis van 1 uur les: € 13.81
Bondcontributie per maand € 1.69

Totaal E&S Contributie € 15,50

Incasso

Incasso's worden rond of op de eerste dag van de nieuwe maand geïncasseerd. Per stornering (te weinig banksaldo) of weigering van de incasso brengt de vereniging € 1,50 administratiekosten in rekening! Na enkele verzoeken van betaling kan het lid worden geweigerd in de lessen.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot contributies en ledenadministratie kunt u contact opnemen via e-mail: info@esturnsportrhoon.nl

Wat is KNGU contributie en moet ik dat betalen?

KNGU contributie is een bedrag dat wij als vereniging per lid moeten betalen aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Hieruit worden kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden van de vereniging verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Ik kan de contributie niet betalen

Mocht het inkomen het niet toelaten om kinderen te laten sporten, dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente om in aanmerking te komen voor een sportsubsidie.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. Dit kan per e-mail aan Ledenadministratie Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het einde van de maand te doen, met inachtname van één volle kalendermaand als opzegtermijn.

Sponsors