CONTRIBUTIE

Iedereen mag twee keer gratis aan de recreatie les meedoen. Inschrijven voor een proefles kan via het inschrijfformulier onder het kopje 'lid worden'. Na deze twee lessen kun je lid worden. Zie hieronder de maandelijkse tarieven voor contributie (inclusief KNGU bondscontributie).

Wanneer een lid daarna meer of minder gaat trainen, verandert de maandelijkse contributie automatisch mee.

RECREANTEN

per maand

1 uur per week € 17,00

2 uur per week € 28,00

SPRING GROEP

per maand

1.5 uur per week € 22,50

 

JONG TALENTEN

per maand

2.5 uur per week € 30,00

4.5 uur per week € 37,00

7.5 uur per week € 50,00

SELECTIE

per maand

6 uur per week € 44,50

9 uur per week € 54,00

12 uur per week € 58,00

EXTRA UUR

per maand

1 uur per week € 17,00

DONATEUR

per jaar

minimaal € 25.00


Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10.
De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier wordt toestemming verleend voor deze automatische incasso. Mocht je (principieel) niet per automatische incasso willen betalen dan dient de contributie minimaal per half jaar vooruit betaald te worden, indien mogelijk per jaar. Een half jaar houdt in van september t/m februari en maart t/m augustus. Indien van toepassing moet ook het inschrijfgeld in de eerste betaling meegenomen worden. Bij de overschrijving dient duidelijk vermeld te worden om wie het gaat, en voor welke termijn wordt betaald. Het rekeningnummer van de vereniging is: ING-bank: NL92INGB0001507587

Incasso

Incasso’s worden rond of op de eerste dag van de nieuwe maand geïncasseerd. Per stornering (te weinig banksaldo) of weigering van de incasso brengt de vereniging € 1,50 administratiekosten in rekening! Na enkele verzoeken van betaling kan het lid worden geweigerd in de lessen.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot contributies en ledenadministratie kunt u contact opnemen via e-mail: info@esturnsportrhoon.nl

Wat is KNGU contributie en moet ik dat betalen ?

KNGU contributie is een bedrag dat wij als vereniging per lid moeten betalen aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Hieruit worden kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden van de vereniging verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Deze contributie hebben wij reeds verwerkt in onze tarieven.

Ik kan de contributie niet betalen, wat nu ?

Mocht het inkomen het niet toelaten om kinderen te laten sporten, dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente om in aanmerking te komen voor een sportsubsidie.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen ?

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. Dit kan per e-mail aan administratie@esturnsportrhoon.nl 
Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het einde van de maand te doen, met inachtname van één volle kalendermaand als opzegtermijn.