Corona protocol

Corona Protocol en regels E&S Turnsport Rhoon binnensporten

∙ Uitgangspunt is dat we op 1 juli 2020 beginnen

∙ Deelname is op basis van lidmaatschap in de groep waarvoor ingeschreven

– Voor vragen over Corona zaken kunt u contact opnemen met onze coördinator Petra van Emmerik. Zij is te bereiken via voorzitter@gmail.com

Lesrooster

Maandag

16.00 uur – 19.00 uur

Selectie bovenbouw

Dinsdag

16.00 uur – 19.00 uur

Selectie onderbouw

Woensdag

14.00 uur – 14.50 uur

Recreatie groep 1

 

15.05 uur – 15.55 uur

Recreatie groep 2

 

16.10 uur – 17.00 uur

Recreatie groep 3

 

17.00 uur – 20.00 uur

Selectie bovenbouw en springgroep *

Donderdag

16.00 uur – 19.00 uur

Selectie jong talent en onderbouw

Vrijdag

16.00 uur – 16.50 uur

Recreatie groep 1

 

17.05 uur – 17.55 uur

Recreatie groep 2

 

18.10 uur – 19.00 uur

Recreatie groep 3

Zaterdag

08.45 uur – 11.45 uur

Selectie

 

12.00 uur – 13.30 uur

Selectie jong talent en D2 onderbouw

*Er is zoveel mogelijk geprobeerd tijd tussen lesgroepen te houden, zodat de verschillende groepen elkaar niet kruizen. Bij een groep is dit niet gelukt. Voor deze groepen geldt: de volgende groep moet 10 minuten voor de les in de kleedkamer aanwezig zijn (later aankomen, betekent buiten wachten!). De groep wacht in de kleedkamer, totdat de voorgaande groep via de andere kleedkamer de zaal uit is en wordt dan door trainsters naar binnen gelaten. Zo voorkomen we het elkaar passeren van groepen in de gang.

Veiligheid – en hygiëneregels voor iedereen

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Volg de basisregels van het RIVM.

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

– Blijf ook thuis wanneer je in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die positief getest is op COVID-19.

– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.

– Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).

– Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie.

– Schud geen handen.

Regels bij aankomst en vertrek

– Ouders/verzorgers blijven buiten het gebouw.

– Houd rekening met de beperkte ruimte voor ouders, voor het gebouw. Kom bij voorkeur niet met de auto tot de gymzaal, maar loop het laatste stukje. Zo voorkomen we drukte en waarborgen we de veiligheid van de kinderen die alleen lopen of fietsen.

– Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de les.

– Kinderen komen zo veel mogelijk omgekleed naar de les toe. Omkleden in de kleedkamer moet tot een minimum worden beperkt. Het gebruik van de douches in de kleedkamer is niet toegestaan.

– Kinderen worden bij de ingang opgewacht door een trainster en naar de kleedkamer gestuurd. Nog geen trainster bij de ingang?, kom dan nog niet naar binnen.

– Wanneer de les begint, wordt de groep door de trainster uit de kleedkamer gehaald.

– De kinderen dienen na afloop van de les het gebouw z.s.m te verlaten. Zorgt u dus dat u op tijd bent.

– Aan het einde van de les worden de kinderen door de trainster bij de uitgang gebracht.

– Bij aankomst en vertrek worden de handen gedesinfecteerd.

Zaken voor vereniging/trainsters

– De vereniging zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen en schoonmaakspullen.

– Na afloop van iedere dag worden zaal en materialen zorgvuldig schoongemaakt. Voor schoonmaak van de zaal wordt overleg gevoerd met de gemeente. Schoonmaakmaterialen gebeurt volgens de richtlijnen van de KNGU.

– De trainsters zorgen voor het bijhouden van aanwezigheidsgegevens, middels presentielijsten. Dit moeten we kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren. De presentielijsten komen in een map in de afgesloten berging.

– De vereniging kunnen sporters weigeren of naar huis sturen tijdens de training bij (vermoeden van) klachten.

– Trainsters vermijden geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

– Trainsters wijzen de sporters op het belang van handen wassen, schudden geen handen en geven geen high fives.

– Trainsters houden 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) begeleiding van de sport. Hulpverlenen waar noodzakelijk, mag dus wel.

– Trainsters hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van sporters tot en met 12 jaar.

– Trainsters helpen de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreken ze aan wanneer dat niet gebeurt.

Aandachtspunten tijdens de lessen

– Sporters tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

– Sporters van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden van trainsters ouder dan 18 jaar. Dit geldt niet wanneer hulpverlenen noodzakelijk is. 

– Er mag geen gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke magnesium bak. Turnsters uit de selectiegroepen hebben ieder een eigen bakje magnesium. Voor recreatie leden zal geen gebruik gemaakt worden van magnesium. Oefeningen worden aangepast voor de veiligheid.

– Bij het wisselen van toestel worden de handen gewassen/gedesinfecteerd.

– Alle kinderen hebben een eigen flesje water mee, om tussendoor iets te drinken. Iets anders dan water is in de zaal niet toegestaan.

Overig

– Indien een les niet bijgewoond kan worden, moet een kind minimaal 24 uur van te voren afgemeld worden via het mailadres van de trainsters: Trainsters.esrhoon@gmail.com. Bij ziekte is later afmelden uiteraard wel toegestaan.

∙ Bij minder dan 6 kinderen per training vervalt de training van die dag.

∙ Contact tussen ouders/verzorgers en trainsters of bestuursleden op locatie is niet mogelijk. Mocht u vragen hebben over de trainingen mail dan naar trainsters.esrhoon@gmail.com. Mocht u algemene vragen hebben mailt u dan naar info.esturnsport@gmail.com.

∙ Ouders/verzorgers mogen gedurende de trainingen niet blijven kijken – alleen de door de club aangestelde en bij naam bekende trainsters, vrijwilligers, alsmede het bestuur mag in het gebouw naanwezig zijn.

∙ Trainsters en aangewezen vrijwilliger of bestuurslid zorgen voor het opbouwen, opruimen en schoonmaken van alle materialen.

∙ Houdt u als ouder/verzorger ook aan de regels die wij opstellen – wij zijn als vereniging namelijk verantwoordelijk en de boetes bij overtreding zijn hoog.

Richtlijnen voor het schoonmaken van de toestellen.

Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  

Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 

Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 

Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)

Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

Zorg voor elkaar en houd je aan de regels

dan komen we er samen wel uit en kunnen we weer bewegen