Kleuren turnen E&S Turnsport Rhoon

Kleuren turnen kenmerken

 • Oefeningen vanaf de basis 
 • Veel variatie en differentiatiemogelijkheden door een diversiteit aan beweeg-stapjes
 • Het bieden van inzicht in de ontwikkeling
  van kinderen
 • Het realiseren van betrokkenheid voor zowel
  leden als ouders

De bijbehorende Tools:

 • Het Doelenboekje
  Leden worden betrokken bij de inhoud in de
  doelenboekjes. Meerdere malen tijdens het
  seizoen zijn er kijklessen voor ouders en
  mogen de doelenboekjes ingezien worden.
 • Het Diploma Turnen
  Bij deze toetsingsmomenten (3x per jaar),
  tonen de leden hun ontwikkeling. Zij worden
  op een positieve en inzichtelijke wijze
  beoordeeld.

Neem voor vragen en informatie over ons lesrooster contact op via de website